Yeni Korona Virüs Hastalığı 2019’a (COVID-19) Karşıİki Farklı Ekspresyon Sistemi Kullanılarak AşıGeliştirilmesi


Çelebi S. (Yürütücü), Cinisli K., Hacımüftüoğlu A. , Özdemir H. , Ünver Y. , Okkay U.

 • Proje Türü: TÜSEB Projesi
 • Proje Grubu: Tıp Sağlık
 • Projenin Yürütüldüğü Birim: Tıp Fakültesi
 • Başlangıç Tarihi: Mayıs 2020
 • Bitiş Tarihi: Mayıs 2022

Özet

Projenin amacı, COVID-19’un Spike (RBD bölgesi)  ve nükleokapsid (N) proteininin rekombinant üretimi ile COVID-19’a karşı aşı geliştirmektir. Bu amaç dahilinde hedeflerimiz şunlardır:

 1. Hedef antijen (RBD ve N) proteinlerinin Pichia pastoris mayasında rekombinant üretimi ve üretimin optimizasyonu
 2.  Hedef antijen (RBD ve N) proteinlerinin CHO konak hücrelerinde rekombinant üretimi ve üretimin optimizasyonu
 3. Hedef antijen (RBD ve N) proteinlerinin P. pastoris ve CHO konak hücrelerinde büyük ölçekli (biyoreaktör) üretimi
 4. Her iki konak hücrede üretilen rekombinant proteinlerin yüksek verimli olarak saflaştırılması ve saflaştırma koşullarının optimizasyonu
 5. Saflaştırılan proteinlerin doğrulanması
 6. Hayvan aşılama deneyleri
 7. Aşı etkinliğinin belirlenmesi