Naringin ve Diosminin Merinos Irkı Koç Spermasının Dondurulabilirliği Üzerine Koruyucu Etkilerinin İmmunfloresan ve Biyokimyasal Olarak İncelenmesi


Ömür A. (Yürütücü), Kaynar Ö., Özkaraca M.

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Proje Grubu: Tıp Sağlık
  • Projenin Yürütüldüğü Birim: Veteriner Fakültesi
  • Başlangıç Tarihi: Temmuz 2016
  • Bitiş Tarihi: Ekim 2017

Özet

Proje çalışması 2-5 yaşlı 6 baş ergin Merinos koçlardan suni vajen yardımıyla haftada iki kez, doğal yetiştirme mevsiminde 3 hafta süresince ejakülatlar alınarak yapıldı. Alınan ejakülatlardan uygun özellik (sperma yoğunluğu ?3×109 spermatozoa/ml; motilite ?% 80) gösterenler spermanın sulandırılması ve dondurulması işleminde kullanıldı. Spermaların sulandırılmasında Tris sulandırıcı (297.58 mM tris, 96.32 mM sitrik asit, 82.66 mM fruktoz, %15 yumurta sarısı, gliserol %5, gentamisin 0.1 ml / 100ml: pH 6,8-7,0) kullanıldı. Ejakülatlar 32ºC?ta 6 eşit hacme bölünerek naringin (1, 2 ve 4 mM), diosmin (2 ve 4 mM) içeren ve antioksidan içermeyen (kontrol) Tris sulandırıcısıyla ml?de yaklaşık 4×108 spermatozoa olacak şekilde sulandırıldı. Sulandırma işlemini takiben sperma numuneleri 10 dakika oda ısısında tutuldu ardından polivinil alkolle kapatılmış 0.25 ml?lik payetlere çekilerek yaklaşık 3 saat +5oC?ta ekilibrasyona bırakıldı ve ekilibrasyonu izleyen süreçte sıvı azot buharında (~- 100oC) 10 dakika dondurularak -196oC?taki sıvı azotta saklandı. Spermatolojik analiz için 24 saat sıvı azotta bekletilen payetler 37oC?ta 25 saniye süre ile çözdürüldü. Oksidan/antioksidan parametreler ticari kitlerle belirlendi. Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya AD Laboratuvarı?nda Yüksek Performanslı İnce Tabaka Kromatografi (YPİTK) metodu ile sperm membran lipid profil analizi yapıldı. Sperm membran protein profilleri analizi Veteriner Fakültesi Biyokimya Laboratuar?ında sodyum dodesil sülfat poliakrilamid jel elektroforez (SDS-PAGE) metodu ile gerçekleştirildi. Patolojik incelemelerde, sperm hücresi DNA hasarı yönünden 8-OhDG antikoru ile hücre membran bütünlüğü yönünden ise Cu/Zn SOD antikoru ile immunfloresans yöntemle boyanarak incelendi. Çalışma 6 replikasyondan oluştu.