Süt Sığırlarında Antimikrobiyal Dirençli Mastitis ile Mücadele İçin Hızlı Yerinde Teknolojiler


Moran D., Eltholth M., Cengiz S. (Yürütücü), Adigüzel M. , Ceyhan A., Reboud J.

  • Proje Türü: TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Projesi
  • Proje Grubu: Tıp Sağlık
  • Projenin Yürütüldüğü Birim: Veteriner Fakültesi
  • Başlangıç Tarihi: Haziran 2021
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2023

Özet

Süt sığırlarındaki meme infeksiyonlarında metisilin dirençli S. aureus'un yeni bir teknolojik metot kullanılarak hızlı tespitine yönelik bir kit geliştirilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesinde izolasyon ve identifikasyonları yapılmış mastitis izolatı S. aureus suşlarının moleküler analizleri gerçekleştirilerek izolat seçimi yapılacaktır. Ardından seçilen izolat için moleküler olarak PNA sentezi yaptırılarak kit haline gelmesi yönünde İngiltere'de kit çalışmalarına devam edilecektir.