Mobil Sistem Silaj Balya ve Paketleme Makinası Tasarımı ve Üretimi


Yıldız C. (Yürütücü), Çelik A.

  • Proje Türü: TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi
  • Proje Grubu: Fen ve Mühendislik
  • Projenin Yürütüldüğü Birim: Ziraat Fakültesi
  • Başlangıç Tarihi: Ağustos 2019
  • Bitiş Tarihi: Ekim 2020

Özet

Ülkemizde 50 kg’lık vakum torba, 100, 500 ve 1.000 kg’lık streçlenmiş balya silaj paketleme makinaları olmak üzere dört farklı silaj paketleme makinası üretimi yapılmaktadır. Bu makinalar enerji kaynağı olarak 380 Volt elektrik enerjisi kullanmakta, bir yerden başka bir yere nakledilirken kısa mesafelerde (köy içi - köyler arası) traktörle çekilerek, uzun mesafelerde ise (il içi - iller arası) çekici (tır) arkasına bağlanan lowbet dorseye (sal dorse) yüklenerek nakledilmektedir. Bu nakil işlemi için makinanın lowbet dorseye vinçle yüklenmesi, Karayolları Genel müdürlüğünden “özel yük taşıma” izin belgesi alınması, taşıyıcı araç önünde öncü araç bulundurulması, karayolunda maksimum 70 km/h ilerleme hız sınırının aşılmaması, yolculuğun geceye kalmadan, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından izin verilen güzergâhta, sadece gündüzleri yapılabilir olması ve gittiği yerde tekrar vinç ile makinanın lowbet dorseden indirilmesi gerekmektedir. Belirtilen bu gerekçelerle silaj balya ve paketleme makinalarının nakliye maliyeti, aynı mesafede sadece çekici ve arkasına bağlanan herhangi bir dorse ile (damper, kasa, silobas, tanker dorse vs.) yapılacak normal nakliye maliyetinin ve nakliye süresinin 3 katına çıkmaktadır.  

Yürütülen Mobil Sistem Silaj Balya ve Paketleme Makinası Tasarımı ve Üretimi Projesi mevcut 100, 500 veya 1.000 kg’lık streçlenmiş balya silaj paketleme makinaları ile aynı prensiple çalışan, ancak 1.500 kg ağırlığında silindirik formda balya silajı yapan ve taşınması için lowbet dorseye yüklenerek değil, damper dorse, tanker dorse gibi çekicinin arkasına direkt bağlanarak nakledilmesini sağlayacak bir silaj balya ve paketleme makinası tasarımı ve üretimini kapsamaktadır. Böylece mevcut makinaların nakledilmesinde harcanan uzun nakliye süresi ve yüksek nakliye maliyeti %60 azaltılacaktır. Ayrıca makinanın yapacağı balyaların ağırlığı, mevcut en büyük makinadan %50 daha fazla olacağı için birim zamanda paketlenen silaj miktarı %50 artarken, yapılacak balya sayısı azalacağı için paketleme maliyeti de %50 azalacaktır.